Ve školním roce 2019/ 2020 jsme se nově zapojili do projektu Světová škola, který je zaměřený na podporu globálního vzdělávání. Filozofie projektu tvoří tři základní kroky:

UČ SE

Uč se o daných tématech v různých předmětech.

ZJIŠŤUJ

Proveď průzkum v místě školy.

JEDNEJ


Uskutečni akci, která přispěje k řešení nebo zvýší povědomí o vybraném globálním problému. Světová škola je tedy škola, kde:
1. Témata globálního vzdělávání jsou součástí života školy.
2. Škola veřejně prezentuje svoji činnost v oblasti globálního rozvojového vzdělávání.
3. Škola sleduje problémy ve svém okolí, které mají globální dopad.
4. Škola navrhuje způsoby řešení vybraných místních problémů.
5. Škola pořádá místní akce, které přinášejí pozitivní změny.

Klikni pro zobrazení