Školní rok 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla naší školy stanoveny na 4. 3. - 10. 3. 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

Hlavní školní akce v průběhu školního roku

Akce

Datum

Čas

Zahájení činnosti kroužků

Od 18. 9.

 

Třídní schůzky

21. 9.

16.30

Strašidelná škola

31. 10.

17.00 – 19.00

Podzimní prázdniny

26. - 27. 10.

 

Konzultace 

9. 11.

16.00 – 18.30

Rozsvěcení vánočního stromu

23. 11.

16.15 – 18.30

Den otevřených dveří 

7. 12.

7.50 – 11.35

Vánoční prázdniny

23. 12. – 2. 1.

 

Konzultace

4. 1.

16.00 - 18.30 

Schůzka s rodiči předškoláků

18. 1.

16.00

Výpis z vysvědčení za 1. pololetí

31. 1.

 

Pololetní prázdniny

2. 2.

 

Dětský maškarní karneval

18. 2.

14.00 – 17.00

Školní ples (Kulturní dům v Lošově)

24. 2.

od 19.00

Jarní prázdniny

4. 3. – 10. 3.

 

Den otevřených dveří

12. 3.

7.50 – 11.35

Velikonoční prázdniny

28. 3.

 

Zápis dětí do 1. třídy

4. 4.

 13.00 – 18.00

Den otevřených dveří

14. 5. 7.50 – 11.35

Školní akademie

23. 5. 16.00

Konzultace

28. 5.

16.00 – 18.30

Absolventské práce 9. třídy

11. 6.

10.00

Schůzka s rodiči předškoláků

13. 6.

16.00

Slavnostní zakončení školního roku (+MŠ)

25. 6.

16.00 – 19.00 

Výdej vysvědčení

28. 6.

 

Hlavní prázdniny

29. 6. – 1. 9.

 

Zahájení školního roku 2024/2025

2. 9.

8.00

 


Hlavní mimoškolní akce v průběhu školního roku

Akce

Třída/ročník

Termín

Planetárium a Anthropos v Brně

6. ročník

12. 9. 2023

Vánoční Vratislav

zájemci 6. - 9. ročník

7. 12. 2023

LVZ - Horní Bečva (hotel Duo) 8. ročník 15. - 19. 1. 2024

Pobyt v přírodě – Outdoor Resort Březová, Rokytnice nad Rokytnou

7. ročník

6. - 10. 5. 2024

Plavání - týdenní kurz spojený s pobytem v přírodě

1. a 2. ročník

13. - 17. 5. 2024 

S Harrym Potterem do Bradavic – vzdělávací zájezd

zájemci 4. - 9. ročník 3. - 7.  6. 2024

Pobyt v přírodě – Outdoor Resort Březová, Rokytnice nad Rokytnou

5. třída

17. - 20. 6. 2024

Dlouhé stráně a Bílá Opava

9. ročník

jaro 2024

Exkurze - Osvětim a Březinka

9. ročník jaro 2024 Školní rok 2024/2025

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2024

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na úterý 29. října a středu 30. října 2024

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2025.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2025.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla naší školy stanoveny na 10. 3. - 16. 3. 2025.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna 2025.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2025 do 31. srpna 2025.

Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne v pondělí 1. září 2025.


Školní rok 2025/2026

Vyučování ve školním roce 2025/2026 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 1. září 2025

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na pondělí 27. října a středu 29. října 2025

Vánoční prázdniny začínají v pondělí 22. prosince 2025 a končí v pátek 2. ledna 2026. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2026.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2026.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla naší školy stanoveny na 2. 2. - 8. 2. 2026.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna 2026.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2026 do 31. srpna 2026.

Vyučování ve školním roce 2026/2027 začne v úterý 2. září 2026.