JídelníčekVnitřní řád školní jídelny

Odhlašovat obědy můžete na www.strava.cz, číslo ŠJ Řezníčkova je 3187.

Přihláška ke stravování
Platba stravného musí být dle podmínek ŠJ Řezníčkova připsána na jejich účet do 25. dne v měsíci, který předchází měsíci, za který je platba prováděna.

Výsledek obrázku pro seznam alergenů