Nejnovější...

Hrajeme si do noty (6.4.-9.4.2021)

Tematický celek: Cestička za kulturou, uměním, vědou a technikou

Tematická část: Hrajeme si do noty

DISTANČNÍ VÝUKA: 6. 4. – 9. 4. 2021

Charakteristika:

Tento týden se budeme houpat na vlnách hudby a poznávat hudební nástroje, jejich dělení, zvuky, způsob hry. S hudbou si zacvičíme, zazpíváme, hudební nástroje si i vyrobíme ze surovin, které doma máme. Každý den si vyhradíme jedné skupině nástrojů:

Úterý:
bicí nástroje, buben, činely (grafomotorika, pochodování, píseň Tluče bubeníček, bubnování do kbelíků a hrnců).

Středa:
dechové, trubka, flétna (puzzle, cvičení, tvoření – výroba nástroje, pohádka Prasátko Pepina a hudební nástroje).

Čtvrtek:
strunné nástroje, housle, basa (grafomotorika, přiřazování, omalovánky, píseň Já jsem muzikant, Pohádka o houslích a viole).

Pátek:
klávesové nástroje, klavír (hledání obrázků, kresba nástroje, cvičení s klavírem, překážková dráha, tleskáme s Beethovenem).

Předškoláci:
počítání, porovnávání, hledání algoritmu obrázků.

Spolupráce s rodiči:
uschovávejte pracovní listy a výtvory na pozdější výstavu, foťte a posílejte fotky. Děkujeme.

Děti a on - line závislosti

Informace k odebírání obědů

Vážení rodiče,
dle nového stanoviska MŠMT mohou dotovaný oběd odebírat všechny děti mateřské školy, ne pouze předškoláci. Pokud tedy máte o oběd zájem, individuálně si oběd přihlaste, místa výdeje zůstávají. Oběd si přihlásíte jako polodenní stravu, v jídelně vám vydají pouze oběd, jehož cena je pro děti MŠ 3-6 let 22,- Kč/oběd, pro děti MŠ 7 let 26,- Kč/oběd.

Uzavření MŠ

Aktuální informace 

Sdělení k uzavření škol od 1. 3. 2021 - vloženo 26. 2. 2021, aktualizace 27. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 1. 3. 2021 budou uzavřeny mateřské školy a na povinnou distanční výuku přejdou i předškoláci a 1. a 2. třídy základní školy. Rozvrh hodin níže již tuto změnu zahrnuje. Momentálně čekáme na znění vyhlášeného opatření pro školy, abychom vás mohli blíže informovat. Odkaz na stránky MŠMT s informacemi o provozu od 27. 2. 2021 naleznete na tomto odkaze: Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února, MŠMT ČR (msmt.cz).

STRAVOVÁNÍ:
Na dotovaný oběd mají nárok podle stávajících pravidel děti a žáci, pro něž je povinné vzdělávání distanční formou, tedy předškoláci včetně dětí s odkladem povinné školní docházky v mateřské škole a všichni žáci v základní škole.
Z uvedeného důvodu nemůže být těmto dětem a žákům strava hromadně odhlášena. V pondělí 1. 3. si pro tyto děti a žáky můžete obědy odebrat do jídlonosičů, pokud nemáte pro tento den stravu odhlášenu, a to takto:
děti z MŠ Gagarinova v MŠ Gagarinova v čase 11.30 - 12.00 hod.,
děti z MŠ Kovařovicova, MŠ Dvorského a ZŠ Dvorského ve ŠJ Dvorského v době od 11.30 do 12.00 hod.
Obědy budou vydávány ze vstupu MŠ Dvorského. Ve vstupu do MŠ Dvorského je umístěn zvonek na školní jídelnu, po zazvonění dítě, žák nebo jeho zástupce vyčká příchodu pracovníka ŠJ, který si převezme jídlonosič, po naplnění ho přinese zpět do vstupu.
Pokud nemáte zájem stravu od úterý odebírat, pak si ji musíte individuálně odhlásit do pondělních 9.00 hod.
Ostatní děti mateřských škol nemají na dotovaný oběd nárok a je jim od pondělí včetně odhlášen. ŠJ Řezníčkova Vám zaslala mail s neúplnými či nepřesnými informacemi!
V případě změn Vás budeme neprodleně informovat.

OŠETŘOVNÉ: Informace o ošetřovném naleznete na tomto odkaze: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Škola nevydává žádné potvrzení, formulář pro ošetřovné naleznete na tomto odkaze: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola).
Aktuální informace