Noc s Andersenem


Školní družina je školské zařízení, které poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy podle vlastního vzdělávacího programu, který jí umožňuje výrazně se profilovat podle zájmů a potřeb žáků.  Školní družina slouží výchově, vzdělávání, rekreační, sportovní a zájmové činnosti žáků v době mimo vyučování, je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce lze přijímat i žáky druhého stupně základní školy. Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností ve známém prostředí, které dává žákům pocit bezpečí, a je pro zákonné zástupce finančně dostupná.

Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.

Školní družina při ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, se skládá ze tří oddělení s celkovou kapacitou 90 žáků. Všechna tři oddělení jsou umístěna ve třídách základní školy, pro svou činnost využívají i další prostory školy jako např. cvičnou školní kuchyni, počítačovou učebnu, tělocvičnu, školní sportoviště, pozemky a hřiště. Vstupní prostory a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ. Provoz ŠD je rozdělen na ranní provoz od 6.30 do 7.30 hod. a odpolední provoz zejména od 11.35 do 17.00 hod. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Výše uvedenými formami žáci získávají, procvičují, rozvíjí a upevňují své znalosti, dovednosti a postoje.

 

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6.30 - 7.30 hod.

Odpolední provoz: 11.35 - 17.00 hod.

 

Stránky pro zábavu a inspiraci
Vážení rodiče, milí žáci, 
vychovatelé naší školní družiny pro vás opět  připravili webové stránky, na kterých naleznete např. hry, rébusy, křížovky, omalovánky, inspiraci zejména pro nejmenší školáky. Stránky jsou na odkaze https://druzinacek.webnode.cz/.