Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům., podporuje je při zvládání a řešení výchovných a vzdělávacích problémů.

Hlavní oblasti činnosti:

 • Zajišťuje ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy primární prevenci výchovných a vzdělávacích problémů a školní neúspěšnosti žáků.
 • Poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou.
 • Realizuje kariérové poradenství - informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků.
 • Poskytuje odbornou pomoc a podpůrná opatření při  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí, cizinců  a žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Nabízí odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (školská poradenská pracoviště – PPP, SVP, SPC, OSPOD, policie, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby).
 • Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky ohrožené školním neúspěchem a o nadané žáky.
 • Poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků     a dovedností.

Školní poradenské služby jsou poskytovány týmem poradenských pracovníků školy:

 • Vedoucím školního poradenského pracoviště: Jana Grambalová, výchovný poradce
 • Školním metodikem prevence: Mgr. Šárka Menšíková
 • Speciálním pedagogem: Mgr. Pavla Tomančáková
 • Školním psychologem: Mgr. Andrea Lexová

Všichni poradenští pracovníci úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli i ostatními pedagogy školy. 

Se všemi informacemi poskytnutými v rámci činnosti našeho školního poradenského pracoviště se nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Informace pro rodiče:

Přijímací řízení pro přijetí na SŠ pro školní rok 2021/2022

Postup při odvolání proti nepřijetí na SŠ + vzor odvolání 

Jak poznat nadané dítěKontakty

Mgr. Jana Grambalová výchovná poradkyně jana.grambalova@seznam.cz 739350834
  konzultační hodiny: 
                                         
čtvrtek: 7.15- 7.45
            13.00-14.15
 

 

Mgr. Pavla Tomančáková školní speciální pedagog Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
  konzultační hodiny:       čtvrtek: 14.00-15.00  

 

Mgr. Šárka Menšíková školní metodička prevence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  739819646 
  konzultační hodiny:  dle dohody  

 


Mgr. Andrea Lexová školní psycholog Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 SLUŽBY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

 • Poradenství pro žáky
 • Poradenství pro rodiče
 • Testování intelektu, speciálních schopností, osobnosti (např. před přijímacími zkouškami, přechodu na střední školu)
 • Relaxace pro žáky
 • Besedy, psychologické hry, aktivity pro zpracování nejrůznějších témat
 • Pomoc a podpora při řešení konfliktů, šikany, vztahů mezi dětmi
 • Komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPODem a dalšími mimoškolními institucemi

Konzultační hodiny školního psychologa:

Úterý                7:00 – 8:00 (po tel. domluvě), 9:30 – 10:30

Čtvrtek             12:30 – 15:30

V jiných termínech po telefonické domluvě na tel. 731 380 780.