Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům., podporuje je při zvládání a řešení výchovných a vzdělávacích problémů.

Hlavní oblasti činnosti:

 • Zajišťuje ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty školy primární prevenci výchovných a vzdělávacích problémů a školní neúspěšnosti žáků.
 • Poskytuje metodické zázemí, realizaci a sledování účinnosti preventivních programů aplikovaných školou.
 • Realizuje kariérové poradenství - informační a poradenskou pomoc pro vhodnou volbu vzdělávací cesty k pozdějšímu profesnímu uplatnění žáků.
 • Poskytuje odbornou pomoc a podpůrná opatření při  vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí, cizinců  a žáků se sociálním znevýhodněním.
 • Nabízí odbornou pomoc při řešení neodkladných krizových situací žáků s návazností na příslušná odborná pracoviště (školská poradenská pracoviště – PPP, SVP, SPC, OSPOD, policie, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby).
 • Průběžně a dlouhodobě pečuje o žáky ohrožené školním neúspěchem a o nadané žáky.
 • Poskytuje metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků     a dovedností.

Školní poradenské služby jsou poskytovány týmem poradenských pracovníků školy:

 • Vedoucím školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Grambalová, výchovný poradce
 • Školním metodikem prevence: Mgr. Šárka Menšíková
 • Speciálním pedagogem: Mgr. Pavla Tomančáková
 • Školním psychologem: PhDr. Petr Babka
 • Kariérním poradcem Mgr. Kateřina Zaoralová

Všichni poradenští pracovníci úzce spolupracují s vedením školy, třídními učiteli i ostatními pedagogy školy. 

Se všemi informacemi poskytnutými v rámci činnosti našeho školního poradenského pracoviště se nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informační web k přijímacímu řízení na střední školy
 
Online testy CERMATu k přijímacím zkouškám
Na odkazu TAU - přijímačky (cermat.cz) naleznete online testy z přijímacích zkoušek předchozího roku a jednotlivé úlohy na procvičení pro 5., 7. a 9. ročník.

Informace pro rodiče:

Sdělení o termínech jednotných přijímacích zkoušek

Digitalizace příjímacího řízení

Přijímací řízení pro přijetí na SŠ pro školní rok 2023/2024

Postup při odvolání proti nepřijetí na SŠ + vzor odvolání 


Jak poznat nadané dítěKontakty

Mgr. Jana Grambalová výchovná poradkyně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 723 814 292
  konzultační hodiny: 
                                         

středa 10.00 - 10.45
čtvrtek 7.15 - 7.45, 12.35 - 13.15
jindy na základě tel. dohody
 
       
Mgr. Pavla Tomančáková školní speciální pedagog Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 605493721
  konzultační hodiny:       na základě tel. dohody  
       
Mgr. Šárka Menšíková školní metodik prevence Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  739819646 
  konzultační hodiny:  dle dohody  
       
Mgr. Kateřina Zaoralová kariérní poradce Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 605493694
  konzultační hodiny:  dle dohody  
       
PhDr. Petr Babka školní psycholog

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

605755643
  konzultační hodiny:  pondělí 8.00 - 16.00
čtvrtek 8.00 - 16.00
 

 
SLUŽBY ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA

 • Poradenství pro žáky
 • Poradenství pro rodiče
 • Testování intelektu, speciálních schopností, osobnosti (např. před přijímacími zkouškami, přechodu na střední školu)
 • Relaxace pro žáky
 • Besedy, psychologické hry, aktivity pro zpracování nejrůznějších témat
 • Pomoc a podpora při řešení konfliktů, šikany, vztahů mezi dětmi
 • Komunikace s Pedagogicko-psychologickou poradnou, OSPODem a dalšími mimoškolními institucemi