Dětský maškarní karneval
Vstup z ulice Dvorského, bezplatné parkování je zajištěno u hřiště.
Třídní schůzky
Vážení rodiče,
v úterý 21. 2. v 16.30 hod, proběhnou v základní škole třídní schůzky. Vstup z ulice Holubova, bezplatné parkování je zajištěno u hřiště.Fond pomoci olomouckým dětem

Fond pomoci olomouckým dětem vyhlašuje výzvu na podávání žádostí o dary z rozpočtu města Olomouce na přímou podporu dětí a žáků ve věku 5–19 let (včetně) pocházejících z nízkopříjmových rodin.

Dar do výše 5000 Kč slouží na úhradu volnočasových kroužků, školních společensko-kulturních akcí, pobytů na škole v přírodě, pobytů na lyžařském kurzu, prázdninových aktivit dětí a žáků nebo pobytů dětí a žáků a jejich doprovodu v léčebných nebo rehabilitačních zařízeních. Ve výjimečných případech lze poskytnout až 10 000 Kč.

Podmínkou je trvalý pobyt v Olomouci nebo účast na předškolním, základním nebo středním vzdělávání ve školách na území města a dále příjem domácnosti odpovídající nároku na přídavek na dítě. Žádat lze do vyčerpání vyčleněných financí.
Naše škola získala certifikaci Světová škola