Školní rok 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v mateřských školách v pondělí 3. září 2018. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019, provoz v měsících červenci a srpnu bude upřesněn do konce měsíce března 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla naší školy stanoveny na 11. 3. - 17. 3. 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Z tohoto důvodu nemusejí být děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole, omlouvány dle podmínek stanovených školním řádem v kapitole Podmínky plnění povinné předškolní docházky dítěte - omlouvání neúčastí dítěte ve vzdělávání (§ 34a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).

Plánovaný provoz MŠ v období hlavních prázdnin:
1. 7. - 19. 7. 2019 MŠ Gagarinova v Olomouci - Droždíně
22. 7. - 16. 8. 2019 MŠ Kovařovicova v Olomouci - Svatém Kopečku

Zápis do mateřských škol proběhne ve čtvrtek 2. 5. 2019 od 13.00 do 18.30 hod. v budově ředitelství školy na adrese Dvorského 33, Olomouc – Svatý Kopeček.