Školní rok 2022/2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2022 a skončí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v pondělí 2. ledna 2023.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla naší školy stanoveny na 27. 2. - 5. 3. 2023.

Velikonoční prázdniny
 připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do středy 31. srpna 2023.

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

 
 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Z tohoto důvodu nemusejí být děti, které plní povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole, omlouvány dle podmínek stanovených školním řádem v kapitole Podmínky plnění povinné předškolní docházky dítěte - omlouvání neúčastí dítěte ve vzdělávání (§ 34a odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.).

Plánovaný provoz MŠ v období hlavních prázdnin:
1. 7. - 18. 8. 2023.

Zápis do mateřských škol proběhne v období od 1. 5. do 12. 5. 2023, k osobnímu předání dokumentace je určen čtvrtek 4. 5. 2023.