Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.zskopecek.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetovou stránku https://zskopecek.cz.

Výše uvedené internetové stránky jsou až na výjimky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu výjimek uvedených níže.

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

– některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku (Pravidlo 2.4.9 Účel odkazu (pouze z textu odkazu),
– některé obrázky (zejména ve fotogalerii) neobsahují alternativní text (Pravidlo 1.1. Textové alternativy),
– některé prvky nesplňují požadavky na minimální kontrast (Pravidlo 1.4.3 Minimální kontrast a Pravidlo 1.4.11 Netextový kontrast),
– hlavní stránka je rozcestníkem do jednotlivých sekcí, proto nemá viditelný jednoznačný titulek (Pravidlo 2.4.2 každá stránka má titulek),

Uvedení do souladu výše uvedených odchylek předpokládáme do 31. 12. 2022.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 2. 2022, vlastním posouzením. Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávaný standard Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace má za cíl spravovat své internetové stránky tak, aby byly přístupné všem jejím uživatelům, a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita). Kontaktní adresa pro Vaše podněty je:
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace
Dvorského 115/33
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček
ID datové schránky: 37ymf2k
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontakt na správce webu

I přes veškerou naši snahu je možné, že se na webových stránkách nějaká chyba vyskytne. Naleznete-li na těchto stránkách něco, co podle vás neodpovídá požadavkům přístupnosti, budeme rádi, když nám závady nahlásíte, abychom mohli provést opatření k odstranění případných nedostatků.
Vaše náměty, postřehy či informace můžete poslat na výše uvedenou emailovou adresu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Doplňující informace

Při tvorbě těchto stránek byla zohledněna přístupnost a bezbariérovost webu tak, aby splňovaly zásady přístupnosti podle Pravidel tvorby přístupného webu připravené pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č.64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).
Web je tvořen podle specifikace HTML5 a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah a forma jsou odděleny pomocí kaskádových stylů (CSS). Některé prvky pro zvýšení uživatelského komfortu využívají JavaScript a knihovnu jQuery.
Web je možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Podporované webové prohlížeče

Optimální zobrazení a práci umožňují tyto webové prohlížeče:
Pro desktop: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Vivaldi
Pro mobilní zařízení: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox

Formáty dokumentů

Některé informace na těchto internetových stránkách jsou nabízeny v proprietárních nebo otevřených formátech, zejména PDF a ve formátu Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx) a to zejména tam, kde je to vhodné vzhledem k jejich rozsahu nebo složitému formátování. Dále v jsou v těchto formátech prezentovány informace, u kterých se předpokládá časté stahování a následná práce se soubory v offline režimu.
Pro zobrazení a plnohodnotnou funkčnost dokumentů ve formátu pdf je vhodné mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader nebo lze tyto dokumenty zobrazit přímo ve většině internetových prohlížečích.
Ostatní formáty souborů dokáže zobrazit většina běžně používaných kancelářských aplikací (Microsoft Office, LibreOffice, atd.). Alternativně lze tyto dokumenty zobrazit přímo v některých internetových prohlížečích.