S nepřítomnými učiteli je možné si domluvit konzultace individuálně. Jedná se o Ilonu Andrýskovou, Pavlínu Vrbovou, Pavlu Novákovou a Janu Knápkovou.