Vážení rodiče,

žáci základních škol čerpají ve dnech 29. - 30. 10. 2019 podzimní prázdniny. Prosíme o sdělení, zda budete v těchto dnech přihlašovat Vaše dítě k pobytu v MŠ. Rodiče dětí s povinnou školní docházkou nemusí dokládat za tyto dva dny omluvenku.

 Přihlaste Vaše dítě, prosíme, do 18. 10. 2019 u třídních učitelek, e – mailem či telefonicky. Uveďte prosím, zda půjde Vaše dítě domů po obědě nebo po odpočinku.                                            

 Děkujeme.