Provoz kanceláře v době prázdnin
Každý čtvrtek od 8.00 do 11.00 hod., vstup 1. stupně z ulice Holubova, jinak po domluvě na tel. 737459411.

Soupis sešitů a pomůcek pro nový školní rok
Soupis sešitů a pomůcek na 1. stupni pro školní rok 2020/2021
Soupis sešitů a pomůcek na 2. stupni pro školní rok 2020/2021Poděkování za spolupráci 

Vážení rodiče, milí žáci,
druhé pololetí školního roku 2019/2020 zásadně poznamenalo uzavření škol. Podle mnoha reakcí z vaší strany si troufáme tvrdit, že naše škola vzniklou situaci zvládla velmi dobře, zadávali jsme žákům úkoly prostřednictvím mailových zpráv, pravidelně učili žáky online, zveřejňovali jsme a rozesílali informace k situaci, zajišťovali materiály k výuce a přijímacím řízením, ŠD připravovala žákům zábavné úkoly a hry, k dispozici byla žákům pravidelně školní psycholožka apod. Po částečném otevření 1. stupně jsme zajistili výuku ve třídách a videopřenosy, zajistili jsme i otevřenou školní družinu do 16.30 hod. Tento typ výuky kladl na nás na všechny, učitele, žáky a rodiče, velké nároky a my jsme hrdí na to, že jsme ho společnými silami více než dobře zvládli. Všem patří velké uznání a poděkování za společně odvedenou práci.Ošetřovné - nové 23. 6. 2020
Vážení rodiče,

na tomto odkaze https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
se můžete seznámit  s informacemi o ošetřovném, např. že v případě, že pošlete žáka pro vysvědčení do školy, tak ošetřovné pro tento den nelze uplatnit.
 


Rozvrh výuky - nové 19. 6. 2020
Hodnocení žáků na konci 2. pololetí - nové 8. 6. 2020
Vážení rodiče,
při hodnocení výsledků vzdělávání žáků naší školy za 2. pololetí tohoto školního roku se budeme řídit Vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. dubna 2020.  Vyhláška je ke stažení zde. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků proběhne klasifikačním stupněm.
Vyhláška stanoví: 
(1) V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.


Nový formulář při ošetřovném - nové 8. 6. 2020

Vážení rodiče, 
na stránkách ČSSZ je na tomto odkaze k dispozici nový formulář "Výkaz péče o dítě z důvodu zavření výchovného zařízení". Tento formulář vyplňují rodiče. 


Informace k otevření 2. stupně - nové 28. 5. 2020
Vážení rodiče,
zde máte ke stažení podrobné informace k plánovanému otevření školy pro žáky 2. stupně. Dokument si prosím pečlivě prostudujte. Případné dotazy posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na 737459411.


Ošetřovné po otevření škol - nové 26. 5. 2020
Vážení rodiče,
zde máte odkaz na tiskovou zprávu MPSV s informacemi k ošetřovnému.


Rozvrh videovýuky
 - nové 23. 5. 2020, 24. 5. doplněna výuka NJ
Vážení rodiče, milí žáci,
níže je uveden rozpis online výuky pro týden od 25. 5. do 29. 5. 2020. Vzhledem k otevření školy žákům 1. stupně bude výuka probíhat následovně:
  1. nadále budou posílána zadání, na 2. stupni bude probíhat výuka jako doposud,
  2. na 1. stupni budou probíhat přenosy žákům domů přímo z vyučovacích hodin, 
  3. 1. třída = 1. skupina, 2. třída = 2. skupina, 3. třída = 3. skupina, 4. třída = 4. skupina, 5.A a 5.B = 5. skupina, část 4. třídy = 6. skupina,
  4. třídní učitelky 1. a 2. třídy vás budou informovat, které hodiny budou přenášeny, u ostatní ročníků budou přenášeny vždy 2., 3. a 4. hodina,
  5. pozorně se podívejte na časy v rozpisech hodin, skupiny je mají odlišné,
  6. vysílání pro 4. třídu bude pobíhat od pí učitelky Alexandry Klánové ze 4. skupiny,
  7. 5. skupinu vyučují primárně učitelé 5.A, 5.B má samostatný rozpis výuky, společně pro obě třídy budou vysílány ČJ s Kristýnou Davidovou a AJ se Šárkou Menšíkovou.

Výsledky
zápisu do MŠ - nové 20. 5. 2020
Rozhodnutí o přijetí do MŠ Kovařovicova
Rozhodnutí o přijetí do MŠ Gagarinova


Změna telefonních kontaktů
 - aktualizace k 18. 5. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
vzhledem k přestěhování kanceláří a odpojení pevných linek základní školy a školní družiny jsou nová telefonní čísla k dispozici v kontaktech na https://www.zskopecek.cz/index.php/kontakty.


Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020
- nové 11. 5. 2020
Vážení rodiče,
zde máte ke stažení podrobné informace k plánovanému otevření školy. Dokument si prosím i přes jeho délku pečlivě prostudujte, snažíme se Vám poskytnout maximální informace k rozhodnutí o přihlášení žáka k docházce. Stále je v řešení poskytování ošetřovného v případě otevření školy. Případné dotazy posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte na 585385357.Rekonstrukce školy - nové 6. 5. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
od 18. května budou zahájeny následující stavební úpravy v areálu základní školy: 
  1. Rekonstrukce budovy ředitelství školy – v patře bude vybudována přes dvě patra nová tělocvična o dvojnásobné ploše oproti stávající tělocvičně a vystavěno nové zázemí tělocvičny v podobě nářaďovny, šaten, sprch a sociálních zařízení. V prostorech současné tělocvičny budou po rekonstrukci kanceláře školy. Tato část stavby zabere přibližně 11 měsíců.
  2. Výměna podlah v kmenových učebnách 2. stupně – tyto stavební úpravy budou provedeny v době nepřítomnosti žáků 2. stupně ve škole, zejména v době hlavních prázdnin.
  3. Během nepřítomnosti žáků 2. stupně a opět zejména v době hlavních prázdnin budou vybudovány nové odborné učebny fyziky/chemie (současná kmenová třída VII.B) a dílen (současná keramika). Dále během následujících 11 měsíců bude vytvořena nová počítačová učebna v místě současné cvičné školní kuchyně a nová cvičná kuchyně v místě bývalých dílen.
Výuka touto rekonstrukcí nebude přímo ovlivněna, staveniště bude od prostor, kde se pohybují žáci, stavebně odděleno. Výuka tělocviku bude probíhat v prostorech šaten 2. stupně.
Vzhledem k výše uvedenému budou dočasně mimo provoz pevné telefonní linky školy, na webových stránkách školy budou zveřejněny u jednotlivých zaměstnanců náhradní kontakty v podobě mobilních telefonních čísel.


Obnovení provozu mateřských škol - nové 6. 5. 2020

Vážení rodiče,
podle sdělení zřizovatele školy, bude provoz mateřských škol obnoven 25. 5. 2020. Počet dětí ve třídě nebude omezen.
Na zabezpečení provozu dle instrukcí z MŠMT usilovně pracujeme, o přijatých opatřeních budete včas informováni. Současně Vás informujeme, že může dojít ke zkrácení provozní doby mateřské školy Kovařovicova.

Bezplatná linka PPP a SPC Olomouc pro rodiče - nové k 24. 4. 2020
Odkaz zde.


Zápis do mateřských škol
- nové 16. 4. 2020
Vážení rodiče,
zápis do mateřských škol bude probíhat v pracovních dnech od 4. 5. do 13. 5. 2020. V případě osobního podání proběhne zápis pouze formálně (bez dítěte) ve vstupu do ředitelství školy na adrese Dvorského 33, Olomouc - Svatý Kopeček, a to v čase od 8.00 do 12.00 hod., v úterý 5. 5. bude prodloužena doba pro přijímaní žádostí do 17.00 hod. 

Bližší informace a formuláře naleznete zde:
Informace k zápisu 
Kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí
Oznámení o individuálním vzdělávání
Případné dotazy směřujte na mail
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. číslo 585385357 (obvykle 8.00 -12.00 hod.).


Výsledek zápisu do 1. třídy - nové 15. 4. 2020

Vážení rodiče,
do 1. ročníku bylo momentálně přijato 28 dětí. V tomto počtu jsou započítány i děti, které současně žádají o odklad povinné školní docházky. Reálný počet žáků v budoucí 1. třídě je 20 - 23 dětí.

Rozhodnutí o přijetí dětí do 1. třídy


Videovýuka - aktualizace k 10. 4. 2020

Milí žáci,
protože ne každý z vás se může připojit k videovýuce, budeme nadále zasílat úkoly na sdílené maily. Je na vašem rozhodnutí a na vašich možnostech, zda se k videohovorům ve vybraných předmětech připojíte. Níže popsaný postup zůstává platný.

Vážení rodiče, milí žáci,
ve velikonočním týdnu od 6. do 8. 4. si odzkoušíme online komunikaci mezi učiteli a žáky v prostředí Google Suite for Schools. Učitel pošle pozvánku ke konverzaci s přihlašovacím odkazem na sdílený mail, u 1. a 2. třídy na webové stránky třídy. Jedná se o odkaz, po jehož rozkliknutí se můžete do konverzace zapojit. K plné komunikaci včetně videa potřebujete notebook nebo počítač s webkamerou a mikrofonem nebo chytrý telefon s nainstalovanou aplikací Hangouts Meet (můžete stáhnout z Google Play). Zařízení musí být samozřejmě připojené k internetu. Nejvhodnějším prohlížečem je Google Chrome, dále pak Mozila Firefox a aktualizovaný MS Edge.
V rámci konverzace se můžete na učitele obracet s čímkoli směrem k výuce, můžete si komunikaci pouze odzkoušet, pozdravit se, popovídat si.

V dalších týdnech vám již budou učitelé tímto způsobem k dispozici dle rozvrhů, které budou rovněž postupně zveřejněny.
Buďte k nám shovívaví, může se stát, že se něco nepovede, postupně to společně zvládneme.
Těšíme se na spojení.


Zápis do 1. třídy - upraveno 1. 4. 2020
Vážení rodiče,
zápis do 1. třídy probíhá od 1. 4. do 9. 4. 2020 v čase od 8.00 do 12.00 hod., v úterý 7. 4. je prodloužený čas přijímání žádostí do 17.00 hod.
Zápis probíhá pouze formálně (bez dítěte) ve vstupu do školy z ulice Dvorského.  
Bližší informace a formuláře naleznete zde:
Informace k zápisu do 1. třídy základní školy - upraveno dle nově nastalé situace
Kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí
Žádost o odklad povinné školní docházky
Případné dotazy směřujte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. číslo 585385357 (obvykle 8.00 -12.00 hod.).


Stránky školní družiny
 - nové 26. 3. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
vychovatelé naší školní družiny si pro vás připravili speciální webové stránky s hrami, rébusy, hádankami apod. Pokud máte zájem, najdete je na odkaze
https://druzinacek.webnode.cz/.


Linka důvěry školní psycholožky
 - nové 24. 3. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00 hod. vám bude na tel. čísle 739165386 k dispozici naše školní psycholožka. Obracet se na ni můžete s dotazy či problémy, které vás trápí v současné situaci, vyslechne si vás a společně budete hledat řešení.


Zrušení úplaty za ŠD a MŠ - nové 24. 3. 2020
Vážení rodiče,
Rada města Olomouce dne 23. 3. 2020 schválila na doporučení Krizového štábu ORP Olomouc zrušení výběru úplaty za školní družinu, a to zpětně s účinností od 11. 3. 2020, zrušení výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole, a to zpětně s účinností od 17. 3. 2020 do odvolání.
Prostředky úplaty za školní družinu Vám budou poměrnou částí vráceny na Váš účet po skončení uzavírky základních škol.
Prostředky úplaty za vzdělávání v mateřské škole budeme za měsíc březen vracet poměrnou částí v nejbližších dnech. Žádáme Vás, abyste úplatu na další měsíce neposílali a pozastavili trvalé platby. Děkujeme.


Uzavření mateřských škol

Vážení rodiče,
na základě usnesení krizového štábu SMOl Vám sdělujeme, že s účinností od 17. 3. 2020 se uzavírají MŠ pro děti.
Obědy jsou od úterý 17. 3. 2020 všem dětem automaticky odhlášeny.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření mateřské školy Vám na základě žádosti pošleme elektronicky na mail. Požadavek pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením jména a příjmení dítěte/žáka a třídy. Do zaslaného formuláře je nutné ke jménu dítěte dopsat rodné číslo. Formulář nebude potvrzován v papírové podobě v kanceláři školy.  
Informace k ošetřovnému naleznete na stránkách MPSV zdeUzavření základní školy

Vážení rodiče,

od středy 11. 3. 2020 jsou z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zavřeny všechny základní školy. 
O obnovení provozu školy se dozvíte z tohoto webu. 
Žákům budou průběžně zadávány úkoly a učivo (viz Domácí vzdělávání níže).
Obědy jsou od středy 11. 3. 2020 všem žákům automaticky odhlášeny.

Vážení rodiče, třídní schůzky plánované na 24. 3. 2020 se ruší. 

Zápis do 1. třídy - zápis bude probíhat od 1. 4. do 9. 4. 2020 pouze formálně, tj. bez dítěte. Bližší informace a formuláře naleznete zde:
Informace k zápisu do 1. třídy základní školy - upraveno dle nově nastalé situace
Kritéria pro přijetí
Žádost o přijetí
Žádost o odklad povinné školní docházky
Případné dotazy směřujte na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo tel. číslo 585385357 (obvykle 8.00 -12.00 hod.).

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření základní školy Vám na základě žádosti pošleme elektronicky na mail. Požadavek pošlete na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s uvedením jména a příjmení dítěte/žáka a třídy. Formulář nebude potvrzován v papírové podobě v kanceláři školy.
Informace k ošetřovnému naleznete na stránkách MPSV zde


Domácí vzdělávání:
Vážení rodiče,
učivo a úkoly pro domácí vzdělávání jsou žákům 1. a 2. předávány prostřednictvím třídních webových stránek, pro ostatní ročníky jsou nejpozději od 23. 3.  zasílány na sdílené e-maily. V případě, že neznáte přístupové heslo do těchto e-mailů, tak se s jeho zasláním obraťte na třídního učitele. Informace MŠMT k domácímu vzdělávání naleznete zde.
1. třída - třídní web
2. třída - třídní web www.mujskolak.eu
3. třída - 1. a 2. týden, další úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4. třída - 1. a 2. týden, další úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
5.A třída - 1. a 2. týden, další úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.B třída - 1. a 2. týden, další úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
6. třída - 1. týden, 2. týden, další úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7.A třída - 1. a 2. týden, další úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
7.B třída - úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
8. třída - úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
9. třída - úkoly zasílány na sdílený mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přístup k registraci do interaktivních učebnic Taktiku pro žáky naší školy:
https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/32160/cd746fa66d8ebadaa1f57cbd5b67885c

Elektronické zdroje zdarma:
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma
http://www.novaskoladuha.cz/certifikaty-domaci-vyuka-2020
www.o2knihovna.cz/skola
http://ucebnice.online/
http://www.matyskova-matematika.cz/ - výuková videa pro matematiku 1. - 5. třídy
www.jazyky-online.info - 8 světových jazyků online  nové
https://vpohode.cz/cs/ - výuková videa  nové
Ztracená čeština nové

Project 1, Fourth Edition - 6. třída https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 
Project 2, Fourth Edition - 7. třída https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Project 3, Fourth Edition - 8. a 9. třída https://elt.oup.com/student/project/level3/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
Project 4, Fourth Edition - 9. třída
https://elt.oup.com/student/project/level4/?&cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní vysílání UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky, v úterý a ve čtvrtek pak pomůže v pořadu Škola doma s přípravou na přijímací zkoušky. Bližší informace zde.


Doporučení:
1) Dodržujte režim pracovní dny (úkoly ze školy) vs. víkend (odpočinek).
2) Nastavte pevný režim vstávání a usínání - ideálně jako když jde dítě do školy.
3) Dítě se věnuje plnění úkolů v blocích s přestávkami maximálně po 30 minutách.
4) Zařazujte pohybové a protahovací cviky.
5) Zařazujte četbu dle zájmu dítěte, povídejte si o přečetném.
6) Dbejte na pravidelné a vhodné stravování, jezte společně.
7) Počítače a mobilní telefony jsou pouze prostředkem pro práci dítěte a kontakt s vrstevníky.