Vedení školy

Mgr. Jan Kolisko ředitel školy reditel@zskopecek.cz 585385357
Mgr. Ilona Andrýsková zástupkyně ředitele školy zastupce@zskopecek.cz 585154539
Mgr. Ester Šturmová vedoucí učitelka mateřských škol vedoucims@zskopecek.cz 585154824
720962829


Sekretariát

Jana Rybaříková účetní rybarikova@zskopecek.cz 585385104


1. stupeň

Sborovna 1. stupeň     585154538 
Mgr. Petra Pohlídalová 1. třída petra.k@volny.cz 585154538 
Mgr. Jana Grambalová 2. třída
výchovná poradkyně
jana.grambalova@seznam.cz 585154538 
Mgr. Radmila Zatloukalová 3. třída radka.zatlouk@centrum.cz 585154538 
Mgr. Regína Lachmanová 4. třída lachmanova@zskopecek.cz 585154538
Mgr. Lumír Hamal 5. třída hamal@zskopecek.cz 585154537
Michaela Glonková asistentka pedagoga   585154538
Mgr. Petra Janiková asistentka pedagoga  janikova@zskopecek.cz 585154538
Mgr. Jana Zajícová asistentka pedagoga  janazajicova5@seznam.cz 585154538


2. stupeň

Sborovna 2. stupeň     585154537 
Mgr. Pavlína Šťastná 6. třída
koordinátorka EVVO
stastnapavlina@seznam.cz 585154537
Mgr. Hana Schneiderová 7. třída
koordinátorka žákovského parlamentu
schhana@gmail.com 585154537
Mgr. Šárka Menšíková 8. třída
metodik prevence
mensikova@zskopecek.cz 585154537
Mgr. Ivana Pospíšilová 9. třída pospisilova@zskopecek.cz 585154537
RNDr. Zdeněk Smékal, Ph.D. učitel Smekal.Zdenek@seznam.cz 585154537
Mgr. Jana Knápková  učitelka knapkova@zskopecek.cz 585154537
Eva Růžičková  asistent pedagoga eva.ruzickova9@seznam.cz


MŠ Kovařovicova

Bc. Ivana Šedá učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Michaela Vinterová učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Bc. Hana Štěpánková učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Ludmila Štěpánová učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Zdeňka Zendulková správní zaměstnanec   585385379


MŠ Gagarinova

Marcela Rendárová učitelka msdrozdin@mybox.cz 585383548
Olga Smékalová učitelka msdrozdin@mybox.cz 585383548
Božena Dokoupilová správní zaměstnanec   585383548


MŠ Dvorského

Andrea Ratajová učitelka msdvorskeho@zskopecek.cz 585154824
Mgr. Ester Šturmová vedoucí učitelka mateřských škol vedoucims@zskopecek.cz 585154824


Školní družina

Bc. Petr Guttek vedoucí vychovatel ŠD guttek.petr@seznam.cz 585154538
Lucie Rotterová vychovatelka ŠD luccka.rotterova@seznam.cz 585154538


Školní jídelna

ŠJ při ZŠ Řezníčkova   jidelna@zs-reznickova.cz 588505049


Obecné informace

Název a adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace
Dvorského 33
779 00 Olomouc - Svatý Kopeček

IČ 70631042
DIČ CZ70631042
REDIZO 600141071
IZO 102308730
ID datové schránky: 37ymf2k

Číslo účtu školy: 1808413339/0800 (u plateb vždy uvádějte jako VS rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte)

Číslo účtu školy pro platbu školného (MŠ a ŠD): 030031-1808413339/0800 (u platby vždy uvádějte jako VS rodné číslo dítěte, do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte)