Školní družina

Mgr. Petr Guttek vedoucí vychovatel ŠD guttek.petr@seznam.cz 585154538
Lucie Rotterová vychovatelka ŠD luccka.rotterova@seznam.cz 585154538


Vedení školy

Mgr. Jan Kolisko ředitel školy reditel@zskopecek.cz 585385357
Mgr. Ilona Andrýsková zástupkyně ředitele školy zastupce@zskopecek.cz 585154539
Mgr. Ester Šturmová vedoucí učitelka mateřských škol vedoucims@zskopecek.cz 585154824


Sekretariát

Jana Rybaříková účetní rybarikova@zskopecek.cz 585385104


Školní jídelna

ŠJ při ZŠ Řezníčkova   jidelna@zs-reznickova.cz 588505049