MŠ Kovařovicova

Bc. Ivana Šedá učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Michaela Vinterová učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Bc. Hana Štěpánková učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Ludmila Štěpánová učitelka mskopecek@mybox.cz 585385379
Zdeňka Zendulková správní zaměstnanec   585385379


Vedení školy

Mgr. Jan Kolisko ředitel školy reditel@zskopecek.cz 585385357
Mgr. Ilona Andrýsková zástupkyně ředitele školy zastupce@zskopecek.cz 585154539
Mgr. Ester Šturmová vedoucí učitelka mateřských škol vedoucims@zskopecek.cz 585154824
720962829


Sekretariát

Jana Rybaříková účetní rybarikova@zskopecek.cz 585385104


Školní jídelna

ŠJ při ZŠ Řezníčkova   jidelna@zs-reznickova.cz 588505049